CAO PO

Alle afspraken over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs zijn vastgelegd in één cao. In die cao staan afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden vallen het salaris, de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de normjaartaak. Alle andere arbeidsvoorwaarden zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden die op dit moment van kracht zijn, staan in de cao primair onderwijs:

https://www.obt.nl/Medewerker/CAOs-en-links#scrollto=content