Passend onderwijs


Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. De school van eerste voorkeur heeft de zorgplicht en daarmee de taak het kind een passende onderwijsplek te bieden. 

Alle scholen van Stichting Poolsterscholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband IJssel | Berkel en bieden basisondersteuning. Dit is de basis- en breedtezorg die op elke school binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is. Deze basisondersteuning is toereikend voor leerlingen die kunnen functioneren zonder dat de eigen veiligheid of die van hun omgeving in het geding komt. In het schoolondersteuningsplan (SOP) heeft elke school de doelen en acties voor het komende schooljaar beschreven. Dit plan staat op de websites van de scholen.

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt volgens afspraken verdeeld over de scholen. Deze financiële ondersteuning maakt meer maatwerk mogelijk op de reguliere school en in de klas. 

Zie voor meer informatie ook:

www.ijsselberkel.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs