Kenmerkend voor de PoolsterscholenKindgericht:

-        Ieder kind is welkom

-        Er is respect voor verschillen tussen leerlingen

-        Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop

-        Tolerantie en onderlinge solidariteit worden gestimuleerd

 

Toekomstgericht:

-        Ons onderwijs is vernieuwend en kent verschillende onderwijsconcepten

-        We gebruiken moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen: ICT is een belangrijk hulpmiddel

-        We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen

 

Resultaatgericht:

-        We zijn ambitieus en houden onze organisatie voortdurend in ontwikkeling

-        Ons onderwijs is van hoge kwaliteit

-        Onze medewerkers zijn professionals die onderwijs op maat bieden

-        Leerlingen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief, motorisch én sociaal-emotioneel

-        Onze leerlingen worden goed toegerust voor het voortgezet onderwijs

 

Maatschappijgericht:

-        Onze scholen staan midden in de lokale samenleving en zijn extern gericht

-        We helpen ouders bij het opvoeden van hun kinderen om goed te kunnen
      participeren in de samenleving

-        Onze medewerkers hebben veel aandacht voor normen en waarden

-        Ons onderwijs maakt leerlingen bewust van maatschappelijke thema’s als:
      natuur en milieu, derde wereld, religie, mensenrechten en duurzaamheid

-        Onze medewerkers zien ouders als klant

-        Scholen zoeken samenwerking met organisaties die opvang, zorg en
      educatie aanbieden

 

Sociaal gericht:

-        Er is plaats voor leerlingen uit milieus met verschillende religieuze,
      culturele, economische en politieke achtergronden

-        (Onderlinge) samenwerking is basis voor het handelen

-        We hebben aandacht voor elkaar, in goede en in minder goede tijden

-        We hebben respect voor de medemens en de wereld om ons heen