Protocol Sociale Media

Sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat men trots is op de school. Ze kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago. Berichten op sociale media kunnen de goede naam van de school en betrokkenen ook schaden. Daarom verwachten wij dat mensen bewust omgaan met sociale media en met een positieve insteek communiceren, aansluitend bij de normen die hiervoor gelden in de maatschappij. Stichting Poolsterscholen vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om richtlijnen te geven aan iedereen die bij een Poolsterschool betrokken is, of zich daarbij betrokken voelt.

Protocol sociale media