De Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht (RvT) is de intern toezichthouder die de bestuurder adviseert en controleert. Daarnaast is de RvT werkgever van de bestuurder. De RvT richt zich met name op toezicht houden op de financiële gezondheid van de stichting, de risicobeheersing en de uitvoering van het strategisch beleid. Ook ziet de RvT erop toe dat de belangen van stakeholders voldoende gewaarborgd zijn. De RvT vergadert circa 7x per schooljaar en is als volgt samengesteld:

RvT leden

Mevrouw I.C.J.M. van Kesteren (voorzitter)
De heer P. Winterman (vice-voorzitter)
Mevrouw K. Dekker (lid)
De heer J. van der Meij (lid)

Overzicht functies en nevenfuncties RVT 2024

Code goed bestuur

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn vier basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. De raad van toezicht heeft de 'Code goed bestuur in het primair onderwijs' integraal overgenomen en de code is daarmee de leidraad voor handelen.

Ook is er de Code goed toezicht, die de beroepsstandaard moet worden voor het intern toezicht in onderwijs en kinderopvang. De meest recente code is in september 2021 in de vereniging van toezichthouders in het primair onderwijs en de kinderopvang (VTOI-NVTK) vastgesteld. De RvT oefent op grond van wet- en regelgeving het voorgeschreven toezicht uit. De RvT van Poolster is lid van de VTOI (Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen).