DE GMR

De kernactiviteit van de GMR is het beoordelen van de voorstellen van de bestuurder. Hierbij maakt de GMR gebruik van het wettelijke advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht, volgens de Wet op de medezeggenschap (WMS). Het gaat om aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen, of voor de meerderheid van de scholen. Deze aangelegenheden komen dan niet meer in de afzonderlijke MR’en aan de orde. De GMR maakt geen beleid, maar volgt wel de uitvoering en naleving ervan. De GMR komt gemiddeld 7 keer per schooljaar bijeen. De bestuurder is een deel van elke vergadering aanwezig om de GMR te informeren over algemene zaken of om nader ingelicht te worden over aangedragen voorstellen. Daarnaast zijn er per schooljaar twee contactmomenten tussen de GMR en de Raad van Toezicht. In deze bijeenkomsten wordt de doelmatigheid van de overleggen die de bestuurder met de GMR voert geëvalueerd. 

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit een evenwichtige afvaardiging van onze scholen. Elke school levert een ouder- of personeelslid. De GMR leden hoeven geen lid te zijn van een MR. Wel moeten zij als ouder of personeelslid aan de scholen die zij vertegenwoordigen verbonden zijn. Ieder lid zit in de GMR voor het belang van alle scholen van de stichting. De huidige afvaardiging ziet er als volgt uit: 

School 

Ouder

Personeel

Wissel 

Julianaschool 

 

Dec 2025

Beatrixschool 

 

Aug 2026 

Vennegötte 

 

• 

Aug 2026

Branink 

 

• 

Aug 2024 

Vullerschool 

• 

 

Aug 2026 

Barchschole 

 

• 

Aug 2026

Nettelhorst 

• 

                

Dec 2025

Propschool 

• 

 

Aug 2024 

J. vd Hoeven  

• 

 

Aug 2024 

Villa60 

 

• 

Aug 2025

 

Binnen de GMR zijn een aantal rollen verdeeld, werkgroepen samengesteld en functies benoemd, zodat de taken efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd.

De voorzitter van de GMR is Derrick Bijker, als ouder verbonden aan de Meester G. Propschool in Lochem. Derrick is bereikbaar via d.bijker@poolsterscholen.nl. De secretarisfunctie wordt ingevuld door Hilde Steenbakker, leerkracht van de Beatrixschool in Harfsen. Hilde is bereikbaar via h.steenbakker@poolsterscholen.nl.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

26 september 2023

23 november 2023 (inclusief contactmoment GMR/RvT)

18 december 2023

13 februari 2024

8 april 2024

15 mei 2024 (inclusief contactmoment GMR/RvT)

18 juni 2024