Gezamenlijke uitgangspunten

Poolster biedt een passend antwoord op de ontwikkelbehoefte van elk kind (met zijn eigen talenten) op het hoogst haalbare niveau in een veilige en een uitdagende leeromgeving. Hierbij staat samenwerking centraal, met aandacht en respect voor verschillen.

 -        Poolster is een stabiele organisatie in een veranderende omgeving en levert
       maximale kwaliteit

-     Wij anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij

-     Wij geven vorm aan goed werkgeverschap

-     Wij vinden mogelijkheden voor de ontwikkeling/groei/talenten van de
      kinderen

-     Ouders hebben invloed op de onderwijsorganisaties

-     Ouders zijn onze partner in de ontwikkeling van hun kind;

-     Onze medewerkers delen actief kennis en hun continue ontwikkeling is
      belangrijk

-     Onze scholen participeren actief in de gemeenschap