De Bestuurder

 

De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor Stichting Poolsterscholen. Hij geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bestuurskantoor. De bestuurder voert ook regelmatig overleg met de GMR van Poolster. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De bestuurder wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor.

De door de raad van toezicht aangestelde bestuurder is de heer Dick Loman.