Aandacht voor kwaliteit

We zien kwaliteit als een proces van voortdurende ontwikkeling. Onderwijskwaliteit bestaat uit drie onderdelen: het onderwijsaanbod, het onderwijsleerproces en de manier van toetsen. Dit gebeurt cyclisch, systematisch en planmatig. Daarbij werken we resultaatgericht, zijn de medewerkers aanspreekbaar op het handelen en is iedereen bewust van effecten van handelen op onderwijskwaliteit en de ontwikkeling van leerlingen.

Er wordt zowel van binnenuit (intern perspectief) als van buitenaf (extern perspectief) gewerkt aan schoolontwikkeling. De scholen richten zich op het vergroten van hun capaciteiten. Ze maken daarbij gebruik van ‘bewezen-modellen’ om veranderingen in gang te zetten.

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt periodiek de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen deze kwaliteit waar nodig te verbeteren.