Verschillende onderwijsconcepten

De Poolsterscholen werken met verschillende onderwijsconcepten waarmee kinderen vaardigheden leren die in de 21e eeuw van hen verwacht worden. Iedere school stimuleert op eigen wijze deze ontwikkeling bij kinderen. ICT heeft hierin een belangrijke ondersteunende functie. Op de websites van de scholen is hierover meer informatie te vinden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de school om hierover meer informatie te krijgen.