Bestuurskantoor

Op het bestuurskantoor werkt een team van professionals met uitvoerende en beleidsmatige expertise op het gebied van onderwijskwaliteit, personeel, financiën en ICT. Huisvesting is binnen de stichting uitbesteed aan Paul Hardonk Bouw (PHB) in Deventer. De medewerkers op het bestuurskantoor ondersteunen zowel de scholen, de bestuurder, als de raad van toezicht. Zij volgen en sturen de ontwikkeling van scholen en leerlingen, zorgen voor algemene beleidsstukken, onderhouden contacten met onder andere gemeente, inspectie en samenwerkingsverbanden en kijken waar we als scholen de samenwerking kunnen versterken.
 

Als overkoepelende organisatie behartigen we vanzelfsprekend de belangen van onze leerlingen. Ouders kunnen bij ons terecht wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer ze zich zorgen maken over het onderwijs en dit niet op school kunnen bespreken of oplossen.

 

Bereikbaarheid

Het bestuurskantoor is tijdens schoolweken telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 en op woensdag van 08.00 tot 12.00 uur. 

T: 0573 – 257300

E: info@poolsterscholen.nl