Het bestuur

Toezicht

In elke organisatie is het belangrijk dat er onafhankelijk toezicht is. Het stichtingsbestuur van Poolster is hiervoor het bevoegd gezag. De bestuursleden komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar om het te volgen beleid te bespreken. De vergaderingen worden gehouden op een van de scholen of het stafbureau.

Bestuursleden

Mevrouw I.C.J.M. van Kesteren (voorzitter)
De heer M.E.C. Meijering (vice voorzitter)
De heer P. Winterman (lid)
Mevrouw K. Dekker (lid)
De heer J. van der Meij (lid)

Overzicht functies en nevenfuncties bestuursleden