Taalschakelklas voor nieuwkomers

Nieuwkomers hebben net als alle andere kinderen het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Een deel van deze groep kinderen heeft een tijdelijke specifieke onderwijsbehoefte, namelijk het leren van Nederlands als tweede taal. In de regio van samenwerkingsverband IJssel Berkel zijn meerdere taalschakelklassen.

Een van onze Poolsterscholen, obs De Vennegötte in de kern van Lochem heeft zo’n taalschakelklas (TSK). De Vennegötte geeft kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar die in Lochem wonen met een verblijfsstatus een fijne plek om tot leren te kunnen komen. In de taalschakelklas krijgen de kinderen intensief taalonderwijs aangeboden. Zij vormen samen met de andere klassen onderdeel van de school. De kinderen spelen en gymmen samen met de leerlingen van de reguliere klassen en vieren samen de feesten op school. Zij maken integraal onderdeel uit van De Vennegötte.

Doel is dat een verblijf leidt tot een taalniveau waarmee het kind kan instromen op de gewone basisschool. Voordat ze in de taalschakelklas komen, zijn ze al ingeschreven op de basisschool waar ze na een jaar taalschakelklas naar uitstromen. Het samenwerkingsverband is betrokken bij de overstap en de begeleiding hiervan.

Eind 2021 heeft het Poolster bestuur bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Elders op deze pagina kunt u het hele rapport lezen.

Over de taalschakelklas heeft de inspectie het volgende geschreven:

"We bezochten de Taalschakelklas (hierna: TSK) op de Vennegötte om te verifiëren of hetgeen wat het bestuur voorstaat, daadwerkelijk tot uitvoering komt in het onderwijs. Uit de gesprekken die we voerden met de directeur en de verantwoordelijke leraar, concluderen we dat de TSK een duidelijk plek heeft in het denken en het handelen van het bestuur. De TSK maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van de kwaliteitscyclus van de stichting. Er werken professionals die zich door het bestuur ondersteund weten in hun vaak complexe taken. De betrokkenheid van het bestuur blijkt daarnaast uit de snelle manier waarop extra accommodatie is geregeld om de TSK te huisvesten terwijl tegelijkertijd de groep onderdeel kan blijven van OBS de Vennegötte. We stelden bovendien vast tijdens ons bezoek in de groep dat het onderwijs deze leerlingen volop de kansen biedt om tot leren (van de Nederlandse taal) te komen."