De GMR

De kernactiviteit van de GMR is het beoordelen van de voorstellen van het bestuur en de algemene directie. Hierbij maken we gebruik van het wettelijke advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. Het gaat om aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen, of voor de meerderheid van de scholen. Deze aangelegenheden komen dan niet meer in de afzonderlijke MR’en aan de orde. De GMR maakt geen beleid, maar volgt wel de uitvoering en naleving ervan. De GMR komt zeswekelijks bijeen. Een vertegenwoordiging van de algemene directie schuift een deel van de vergadering aan om de GMR te informeren over algemene zaken of om nader ingelicht te worden over aangedragen voorstellen.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit een evenwichtige afvaardiging van onze scholen. Elke school levert een ouder- of personeelslid. De GMR leden hoeven geen lid te zijn van een MR. Wel moeten zij als ouder of personeelslid aan de scholen die zij vertegenwoordigen verbonden zijn. De huidige afvaardiging ziet er als volgt uit: 

School 

Ouder

Personeel

Wissel 

Julianaschool 

Dec 2022

Beatrixschool 

Aug 2023 

Vennegötte 

• 

Aug 2023

Branink 

• 

Aug 2021 

Vullerschool 

• 

Aug 2020 

Barchschole 

vacature

 

Nettelhorst 

vacature

 

Propschool 

• 

Aug 2022 

J. vd Hoeven  

• 

Aug 2021 

Villa60 

• 

Aug 2022Binnen de GMR zijn een aantal rollen verdeeld, werkgroepen samengesteld en functies benoemd, zodat de taken efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd.

De voorzitter van de GMR is Derrick Bijker, als ouder verbonden aan de Meester G. Propschool in Lochem. Derrick is bereikbaar via d.bijker@poolsterscholen.nl. De secretarisfunctie wordt ingevuld door Hilde Steenbakker, leerkracht van de Beatrixschool in Harfsen. Hilde is bereikbaar via h.steenbakker@poolsterscholen.nl.